Souhlas je udělován správci údajů:

Obecně prospěšná společnost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., byla zapsána do Obchodního rejstříku 13. února 2010. Se sídlem Náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov. IČO: 29094038

Rozsah zpracování:

Zákazník souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů ze strany správce údajů:

  • identifikační a adresné údaje: oslovení, jméno a příjmení, adresa zákazníka, nebo dodací adresa
  • elektronické kontaktní údaje: email, telefon, IP adresa
  • firemní údaje: název firmy, IČ, DIČ

Účel a doba zpracování:

Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro níže uvedené účely a v níže uvedeném rozsahu:

  • Pro vytvoření a zpracování objednávky, nebo pro dokončení registrace zákazníka na eshopu.
  • Osobní údaje zákazníka nejsou předávány žádné třetí osobě vyjma správce daně.
  • Osobní údaje zákazníka uložené v elektronické podobě jsou v databázi správce údajů chráněné proti odcizení šifrováním a nemá k nim přístup nikdo nepovolaný.
  • Po ukončení smluvního vztahu jsou veškeré osobní údaje automaticky smazány z elektronické databáze správce údajů. Smluvní vztah trvá přesně 2 roky dle zákonné lhůty na reklamaci produktu.

Informace o zpracování osobních údajů a právech zákazníka:

Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány elektronicky i manuálně ve výše uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, má právo na jejich výmaz nebo opravu, na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat námitku u dozorového úřadu. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám s výjimkou správce daně. Zákazník prohlašuje, že tento souhlas přečetl, porozuměl mu a souhlasí s ním.